Category: Lập trình

Share code get link video server Google 0

Share code get link video server Google

Code hỗ trợ get link video từ 3 server chính của Google là: Photos, Picasa và Drive. Code này không phải mình tự viết ra mà mình chỉ chỉnh sửa lại từ những code có sẵn.