Share code get link video server Google

Update: 24/02/2019

Code này không phải mình tự viết ra mà mình chỉ chỉnh sửa lại từ những code có sẵn.

Cách sử dụng: Lưu code lại thành 1 file php rồi chạy với dạng ( http://domain.com/tenfile.php?url=link-video ).

Lưu ý: Server Picasa link video có dấu # nên các bạn cần phải mã hóa link sang dạng base64.

Photos:

Hiện nội dung

[Thu gọn]

Picasaweb:

Hiện nội dung

[Thu gọn]

Drive: (Server drive chỉ get được file gốc, bị limit)

Hiện nội dung

[Thu gọn]

Leave a Reply